Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PLÁNOVANÉ AKCIE

BOHOSLUŽBY

26
feb
Nedeľa
8:00 hod.
Utreňa
Matins
Утреня
09:30 hod.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Divine Liturgy
Божественная литургия
NEDEĽA SYROPUSTNÁ
Cheesefare
Сыропустная неделя
Vyhnanie Adama-
nedeľa odpustenia
Sv. Porfyrios Gazský

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |