/ Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

KONTAKT

Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach
(zriaďovateľ MKPE v Michalovciach)

Sídlo:
Katedralny chrám Zosnutia Presv. Bohorodičky, sv. Jana Milostiveho a sv. Rozálie z Palerma.
ul. Československej armády 22

IČO: 35 523 824

Predstavený katedrálneho chrámu a správca cirkevnej obce:
prot. Mgr. Vladimír Spišák
Mobil: 0907 928 812
Email: o.spisak@gmail.com

Pomocný duchovný
prot. Matúš Spišák
mobil: 0907 406 189
Mail: matusspisak@gmail.com

Archidiakon:
Mgr. Maroš Hopta
Mobil : 0950 415 725
Mail: maros.hopta@gmail.com

Vzdelávacie centrum sv. Stanislava,o.z.
Mgr. Matúš Rošič, MBA (riaditeľ)
Mobil:0918 305 415
Mail: rosic.matus@gmail.com

Číslo účtu: SK73 7500 0000 0040 2997 1984

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |