/ Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

KONTAKT

Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach
(zriaďovateľ MKPE v Michalovciach)

Sídlo:
Katedralny chrám Zosnutia Presv. Bohorodičky, sv. Jana Milostiveho a sv. Rozálie z Palerma.
ul. Československej armády 22

IČO: 35 523 824

Predstavený katedrálneho chrámu a správca cirkevnej obce:
prot. Mgr. Vladimír Spišák
Mobil: 0907 928 812
Email: o.spisak@gmail.com

Archidiakon:
Mgr. Matúš Spišák
Mobil: 0907 406 189

Číslo účtu: SK02 5200 0000 0000 1016 0382

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |