Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PLÁNOVANÉ AKCIE

BOHOSLUŽBY

14
apr
Streda
17:00 Kánon sv. Andreja Krétskeho
Veľký pôst
15
apr
Štvrtok
17:00 Liturgia vopred posvätených darov
Veľký post
16
apr
Piatok
7:00 Liturgia vopred posvätených darov
Veľký post
17
apr
Sobota
07:00 Liturgia (Jána zlatoústeho )
17:00 Večerňa
Veľký post
Pochvala Presv. Bohorodičke
18
apr
Nedeľa
07:30 utreňa
09:05 Panychída
09:15 Moleben
09:30 Liturgia( sv.Vasiľa Veľkého)
Veľký post
Nedeľa sv. Márii Egyptskej
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |