Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje:

Filantropia Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach

Československej armády 22

040 01 Košice

IČO: 42100470 

DIČ: 2022694454  

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti


Bankové spojenie:

SK8275000000004030399495

ČSOB BANKA

Štatutárny zástupca:
Mgr. Ján Kovačič, PhD.
tel. č.: + 421 908 105 981
email: filantropiakosice@gmail.com

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |