Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Kontakty

Kontaktné údaje:
Filantropia Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach
ul. Československej armády 22
040 01 Košice

Bankové spojenie:
SK6352000000000010364633
OTP BANKA

Štatutárny zástupca:
Ján Kovačič
tel. č.: + 421 908 105 981
email: filantropiakosice@gmail.com
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |