Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Darujte 2% z dane

Darujte našej filantropii 2% z dane. Tie pre Vás neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu činnosť.

 

Fyzické osoby majú k dispozícii tlačivo na stiahnutie nižšie. K tomuto tlačivu je potrebné doložiť Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám poskytne zamestnávateľ.

SZČO do Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (VIII. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) zadajú základné údaje našej organizácie uvedené nižšie.

Právnické osoby do Daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) zadajú základné údaje našej organizácie:

Filantropia Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach
Československej armády 22
040 01 Košice
IČO: 42100470
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 

Spasi Hospodi za všetky Vaše dary! 

Dokumenty

Vyhlásenie 2%
fyzické osoby
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |