Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Darujte 2% z dane

Drahí bratia a sestry v Christu!

Rovnako ako po minulé roky, aj tento rok môžete našej filantropii podarovať 2% z dane (tlačivo nižšie). Tie pre Vás neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu činnosť. 

 

Fyzické osoby majú k dispozícii tlačivo na stiahnutie nižšie. K tomuto tlačivu je potrebné doložiť Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám poskytne zamestnávateľ.

SZČO do Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (VIII. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) zadajú základné údaje našej organizácie uvedené nižšie.

Právnické osoby do Daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) zadajú základné údaje našej organizácie:

Filantropia Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach

Československej armády 22

040 01 Košice

IČO: 42100470 

DIČ: 2022694454  

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

 

 

Spasi Hospodi za všetky Vaše dary!

Dokumenty

Vyhlasenie
dve percenta
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |