Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Naša činnosť 2017

V roku 2017 sme finančne a zbierkami podporili:

 

január - financovanie výletu do Nízkych Tatier pre deti z krízových centier a detských domovov, ktoré sprostredkovalo OZ Loďka nádeje

 

marec - 3 nákupy potravín pre rodiny v zlej finančnej situácii

 

jún - nákup potravín pre rodinu v zlej finančnej situácii

 

september - nákup potravín pre rodinu v zlej finančnej situácii

 

november - zbierka vybraných druhov šatstva pre Charitný dom sv. Alžbety na Bosákovej ulici (Arcidiecézna charita Košice)

 

december - zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre Charitný dom sv. Alžbety na Bosákovej ulici (Arcidiecézna charita Košice) a Krízové centrum Dorka na Hemerkovej ulici

                 - Mikuláš pre deti z detských domovov vo Východoslovenskej galérii

                 - vianočné nákupy pre rodiny v zlej finančnej situácii

          

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |