Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb

Drahí bratia a sestry v Christu!

Reagujúc na aktuálne dianie na našich hraniciach bude naša miesta charita v priestoroch nášho katedrálneho chrámu na ulici Československej armády 22 v Košiciach organizovať v dňoch 27. 2. 2022 - 13. 3. 2022 zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Veci do zbierky môžete prinášať do chrámu v dňoch, kedy sa slúži (viď bohoslužobný program).

Po tomto dátume bude všetok vyzbieraný tovar odovzdaný ľuďom postihnutým vojnou na našich hraniciach.

Prispieť môžete aj finančne na účet charity: SK63 5200 0000 0000 1036 4633 

Spasi Hospodi za všetky Vaše dary! 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |