Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Naša činnosť 2019

09. február 2020

V roku 2019 sa Filantropia Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach venovala svojmu hlavnému poslaniu, ktorým bola pomoc sociálne slabším ľuďom a rodinám. V nepravidelných intervaloch. resp. podľa potreby, sme počas roka niekoľkokrát realizovali individuálne nákupy potravín a drogérie pre osamotené matky s deťmi v krízových centrách v Košiciach, predavačov časopisu Nota bene a tunajších bezdomovcov. Tejto cieľovej skupine sme zároveň pomáhali vyhlasovaním zbierok trvanlivých potravín, drogérie, oblečenia, topánok a detských hračiek, ktoré boli realizované v našom chráme. Časť zbierky oblečenia a trvanlivých potravín taktiež poputovala do mestskej časti Luník IX a Arcidiecéznej charity v Košiciach, kde toto oblečenie a potraviny ďalej prerozdelili núdznym.

Do našej agendy spadá aj finančná pomoc týkajúca sa nákupu liekov pre sociálne slabších ľudí. Jednému ochrnutému pánovi zo Spišskej Novej Vsi sme preplatili terapie v tzv. hyperbarickej komore, ktoré mu pomáhajú zlepšiť jeho zdravotný stav a predovšetkým hojenie dekubitov. Taktiež sa nám pre neho podarilo z USA získať lyžicu so špeciálnou rukoväťou pre pacientov s obmedzenou pohyblivosťou končatín.

V neposlednom rade sme prostredníctvom našej filantropie finančne podporili akcie nielen našej cirkevnej obce, ale aj Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku.

 

Mgr. Ján Kovačič, PhD. 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |