Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Zbierka pre našu charitu - poďakovanie

20. december 2020

Drahí bratia a sestry v Christu!

Týmto sa Vám chcem v mene našej filantropie a cirkevnej obce srdečne poďakovať za to, že ste sa aktívne zapojili do našej zbierky trvanlivých potravín a drogérie. Každý pomohol v rámci svojich možností - niektorí potravinami, iní finančným príspevkom.

Poďakovanie patrí aj obchodnej spoločnosti Labaš s.r.o. za poskytnutie plnej palety potravín a drogérie, ako aj bohuznámej osobe, ktorá tento dar sprostredkovala.

Časť potravín, ktorá bola vytriedená podľa druhu, poputuje sociálne slabším rodinám, s ktorými sme počas roka v kontakte. Druhá polovica zbierky si nájde svoje miesto v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, ktorému sa v priebehu roka taktiež snažíme pomôcť aspoň takýmto spôsobom.

Spasi Hospodi za všetky Vaše dary!

 

Ján Kovačič

štatutár filantropie 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |