Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

10. Nedeľná škola 2022

30. január 2022
O. Vladimír a o.d.Matúš dnes prednášali katechézu o svätých ostatkoch. Školáci sa rozprávali o milosrdnom Samaritánovi a učili sa modlitby. Malé deti našli najkrajší dar pre Boha, tým bola modlitba a každý nakreslil list, za čo chcel Bohu poďakovať. Nechýbalo pohostenie a dobrá nálada pri teplom čajíku. Sláva Bohu za všetko!!!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |