Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

10-nedeľná škola 2023

15. január 2023

Po prázdninách opäť spolu!
Malé deti sa rozprávali o Roždestve a vyrábali vianočné 3D stromčeky. Staršie deti si overili svoje vedomosti z náboženstva pomocou testu a naučili sa vyhľadávať potrebné informácie z Biblie, nechýbala ani zábava pri pantomíme. A dospelí sa roprávali o Bohozjavení a jordánskom posvätení vody.
Tešíme sa na ďalšie strentutie!


oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |