Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

11-nedeľná škola 2024

28. január 2024
Po roždestvenských sviatkoch sme sa opäť stretli na nedeľnej škole. Otcovia duchovní odpovedali na otázky, ktoré im kládli veriaci a deti pokračovali v preberaní starého zákona. 
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |