Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

12-nedeľná škola 2024

18. február 2024

Dnes sme na našej nedeľnej škole otvorili novú skupinku - začínajúcich mládežníkov (11-15 rokov). 
Okrem nej tu máme skupinku dospelých, skupinu predškolákov (3-6 rokov) a skupinu školákov (6-11 rokov). Po nedeľnej škole sa stretáva staršia mládež o 17:30 hod.

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |