Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

13-nedeľná škola 2024

03. marec 2024
Dospeli debatovali na tému: Márnotratný syn. Staršie deti sa učili o proskomídii a častiach chrámu, okrem toho sa pripravovali na prvú svätú spoveď. Malé deti  sa dozvedeli zaujímavosti o Babylonskej veži, nechýbali kresby, cvičenia a rôzne aktivity. Nová skupinka začínajúcich mládežníkov mala tiež o prográm postarané. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Sláva Bohu za všetko!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |