Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

14. Nedeľná škola 2022

27. február 2022
Na dnešnej nedeľnej škole sa malé deti učili o Noemovej arche, školáci si zopakovali vedomosti na prechádzke a pre dospelých si o.d. Matúš pripravil prednášku o monastieroch v Srbsku. Vďaka Bohu za krásne strávený čas!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |