Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

14-nedeľná škola 2023

05. marec 2023
Po nedeľnej bohoslužbe sme sa stretli v pastoračnom centre. Naši duchovní vysvetľovali dospelým Liturgiu vopred posvätených Darov. Školáci sa boli prejsť do parku a škôlkari sa učili o ďalšom zázraku Isusa Christa, ako utíšil búrku na mori. Vyrobili si pomôcku na prerozprávanie príbehu a zahrali si divadielko.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |