Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

15. Nedeľná škola 2022

06. marec 2022
Dnes nás navštívil o. Patrik s mátuškou a deťmi. Porozprával nám o svojej farnosti v Šamudovciach a neskôr sa debatovalo o pôste. Školáci sa učili o Noemovej arche, vyrobili si z plastelíny dvojicu zvierat a na konci si zaspievali pesničku. Malé deti si vypočuli príbeh o zázraku rozmnoženia rýb a chlebov a venovali sa tvorivým dielňam.
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=sdj4mg4zjGQ&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |