Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

15. ročník Pravoslaviády

11. november 2023

15. ročník Pravoslaviády sme začali spoločným molebnom a potom sme si spolu s mládežníkmi z Humenného, Sloviniek, Stropkova a ďalších cirkevných obcí zašportovali vo futbale, volejbale a stolnom tenise.


Vyhodnotenie:

VOLEJBAL

1. Košice

2. Stropkov + Sobrance

3. Liga dobrovoľníkov

FUTBAL

1. Humenné

2. Stropkov + Sobrance

3. Košice

PING-PONG

1. Peter Dunda

2. Iurii Grokov

3. Boris Berthóty


Ďakujeme p. Štefanovi Berešovi za sponzorské dary. Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

 Foto: https://photos.app.goo.gl/pp5NQNJysNjm2MfW6

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |