Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

16. Nedeľná škola 2022

13. marec 2022
Na dnešnej nedeľnej škole si dospelí vypočuli katechézu o Liturgii preždeosvjaščených Darov (vopred posvätených Darov). Deti si pozreli príbeh o Jonášovi a vyrobili pomôcku, pomocou ktorej vedeli tento príbeh prerozprávať. Sláva Bohu za spoločné stretnutie!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |