Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

17-nedeľná škola 2023

02. apríl 2023
Dnes si dospelí pozreli film o SV. HORE ATHOS. Školáci sa učili o KVETNEJ NEDELI,  vypracovali si pracovný list a zasúťažili si. Škôlkari si čítali príbeh z Biblie: "Nechajte deti pristupovať ku mne!" a mali aj veľkonočné tvorivé dielne.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |