Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

18. Nedeľná škola 2022

27. marec 2022
Po nedeľnej bohoslužbe sme sa opäť stretli v našom pastoračnom centre. Malé deti si vypočuli príbeh o tom, ako Isus Christos vzkriesil Jairovú dcéru, porozprávali sa o Kríži a vymaľovali si ho. Školáci vyrábali veľkonočné pozdravy pre detí zo zahraničia a na konci sme si zaspievali pesničky. Dospelí sa rozprávali o prázdnovravnosti a iných vášňach. Nechýbala dobrá nálada a skromné pohostenie. Sláva Bohu za všetko! TU SI POZRI VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=CbzoSoNGf_A
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |