Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

19-Nedeľná škola 2023

14. máj 2023
Na dnešnej nedeľnej škole prednášali otcovia duchovní o 1160. výročí príchdu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |