Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

2. Nedeľná škola 2021

26. sepember 2021

Nedeľná škola v novom cirkevnom roku sa nám opäť rozbehla. Najmenšie deti, pod vedením Niny a Katky, začali prvú hodinu rozprávaním o rodine. Dozvedeli sa život svätých Petra a Fevróniji Muromských a vyrobili si krásne kríže z cesta. Skupinu školákov mala na starosti d.Natália. Najprv si deti zasúťažili a zopakovali si svoje vedomosti. Prvou témou pre staršie deti bol sviatok "Narodenia Presv. Bohorodičky". Nechýbala hra na trpezlivosť a pesnička. O.Vladimír a d.Matúš si pripravili tému pre dospelých a mládež: "Božie volanie". Malé občerstvenie na konci, debata veriacich a smiech deti sa ozýval ešte dlho po oficiálnom ukončení. SLÁVA NÁŠMU BOHU, že sa môžme po dlhej prestávke znovu stretávať na našich nedeľných školách! Tešíme sa na ďalšie stretnitia :)

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |