Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

20. Nedeľná škola 2022

10. apríl 2022
Dnes si dospelí pozreli film Ostrov, školáci sa učili o sv. Gerasimovi a témou pre malé deti bol Abrahám, Sára a Izák. Nechýbalo malé pohostenie a dobrá nálada. Sláva Bohu za všetko!

TU SI POZRI VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZDzOtuLL0R8&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |