Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

20-nedeľná škola 2023

21. máj 2023
Na dnešnej nedeľnej škole nás slniečko vytiahlo do mesta :)

IMG_6166.JPG
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |