Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

21. Nedeľná škola 2022

17. apríl 2022
Aj na Kvetnú nedeľu sme sa po liturgii stretli na nedeľnej škole. Dospelí debatovali o strastnom týždni, ktorý je pred nami. S deťmi sme sa rozprávali o Vchode Isusa do Jeruzaléma a Pásche. Potom sme mali tvorivé dielne s paschálnymi motívmi. Sláva Bohu za všetko!
TU SI POZRI VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=k_zD8lyHhdI&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |