Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

22. Nedeľná škola 2022

01. máj 2022
Pozrite si krátku ukážku z našej nedeľnej školy.
https://www.youtube.com/watch?v=gWSrsXM4axU&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |