Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

24. Nedeľná škola 2022

15. máj 2022
Tu si môžeš pozrieť krátke video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fWBRVd2VvOM&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |