Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

25. Nedeľná škola 2022

22. máj 2022

Tu si môžeš pozrieť krátke video.

https://www.youtube.com/watch?v=3DPAivFp2bE&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |