Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

25. výročie BPM na Slovensku

19. apríl 2015

V jedno piatkové ráno, koncom marca roku 1990, sa v Prešove stretlo niekoľko mladých ľudí. Cieľom dňa bolo založiť organizáciu, ktorá bude združovať mladých pravoslávnych veriacich na Slovensku.


Po dvadsiatich piatich rokoch môžeme povedať, že toto piatkové ráno 30. Marca 1990 bolo pre mnohých z nás výnimočné, a aj preto sme si povedali, že štvrťstoročnica je určite vek, ktorý sa patrí osláviť.


Víkend Antipaschy 2015 sme teda vyhradili oslavám 25. výročia vzniku Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Na piatkovej večerni sme mali možnosť privítať prvú skupinu zahraničných hostí – mládežníkov z Užhorodu (Ukrajina) spolu s o. Viktorom Paloshom a tiež prezidenta Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike, brata Martina Létala. Piatkový večer sme trávili spevom a tancom v priestoroch blízkej reštaurácie. O zábavu sa, ako už býva zvykom, postarala skupina Oceľarov z Falkušovec, ktorej členmi sú aj naši mládežníci, Vlado Duč-Anci a Maťo Majerník.


Sobotňajšie oslavy sme začali liturgiou, na ktorej sa zúčastnili už aj mládežníci z poľského Bialystoku, ktorí k nám prišli na čele s prezidentkou poľského Bratstva, sestrou Martou Calpinskou.


Liturgiu viedol o. Viktor , s ktorým spoluslúžili, okrem iných, aj terajší duchovní Bratstva. O spev sa postaral mládežnícky zbor katedrálneho chrámu v Košiciach pod vedením dirigentky, sestry Slávky-Xénie Rudačkovej. Mnoho veriacich, medzi nimi aj naši mládežníci, pristúpili k eucharistii.


Po liturgii sme sa posilnili dobrotami, ktoré pre nás pripravili veriaci a mládežníci z Košíc. Ďalší program pokračoval opäť v blízkej reštaurácii. Po úvodnej modlitbe sa mládežníkom a hosťom prihovorila prezidentka Bratstva, sestra Jožka Polakovičová, ktorá tiež prečítala pozdravný list od o. Alexandra (Halušku), viceprezidenta Bratstva. Veľmi nás potešil aj pozdravný list vladyku Feodora, arcibiskupa mukačevsko-užhorodskej eparchie, ktorý prečítal o. Viktor . Slovo dostala tiež prezidentka poľského Bratstva s. Marta Calpinska, ktoré tohto roku oslavuje už 35. výročie svojho vzniku a prihovorili sa k nám aj duchovníci Bratstva.


Popoludňajší program sa niesol v znamení spomienok na akcie, ktoré boli v minulosti, ale sú aj dnes pripravované členmi našej organizácie. Potešila nás aj prítomnosť zakladajúcich  členov Bratstva, ktorých  deti sú teraz členmi košickej skupiny. Vedúca košickej skupiny, sestra Katka Sopková, pre nás pripravila prezentáciu zostavenú z fotografií rôznych aktivít, cez zahraničné návštevy, tábory v Ruskej Volovej až po púte, či plesy Bratstva počas 25 ročného obdobia.


Pozvanie na oslavy tiež prijali bývalý prezident Bratstva, brat Viktor Dutko i nedávný prezident o. Ivo Petrovaj a bývalá viceprezidentka Vierka Pasterová, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať za to, že aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti si našli čas a prišli medzi nás.


Vďaka patrí najmä Hospodu Bohu za to, že nám umožnil sa stretnúť pri takejto krásnej príležitosti a potom aj  košickým veriacim a mládežníkom, ktorí nás s láskou privítali a postarali sa o nás. V neposlednom rade srdečná vďaka patrí aj o. Vasiľovi Bardzákovi, protosynkelovi ( riaditeľovi ) úradu MKPE, ktorý svojou prítomnosťou potvrdil záujem vedenia eparchie o dianie v Bratstve i za finačnú pomoc, ktorú venovala michalovsko-košická eparchia. Bolo nám veľmi ľuto, že tak významného výročia sa nemohli, pre služobné povinnosti v zahraničí, zúčastniť  aj naši vladykovia.


Pevne však veríme, že v budúcnosti sa takýchto milých udalostí bude zúčastňovať omnoho viac mladých pravoslávnych, ktorým na srdci leží dianie v našej Cirkvi i v Bratstve. Veď Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku bolo predsa založené práve za účelom ich spájania.


Sláva Bohu za všetko!

Vedenie BPM


oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |