Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

26. Nedeľná škola 2022

29. máj 2022

Výstava fotiek a rozdávanie "pravosvedčenia" :)

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5JDeC__ul7c&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |