Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

3. Nedeľná škola 2021

03. október 2021
Po Božskej liturgii, duchovne posilnení, sme sa stretli v našom pastoračnom centre na 3.nedeľnej škole. Témou pre malé deti bola tentokrát Biblia. Deti si vyskúšali ako sa písala Biblia v minulosti: písanie pierkom a atramentom. Dozvedeli sa, o čom nám Biblia rozpráva pomocou nalepovania obrázkov. Školáci mali za úlohu vylúštiť tajničku. Porozprávali sa o sviatku Pokrov Presv. Bohorodičky a nechýbal ani spev našich malých zboristov s klavírnym doprovodom. Dospelí pokračovali v téme "Božie volanie" a tiež si pozreli na dataprojektore podobenstvo: O návšeteve Isusa Christa. Vďaka patrí nášmu Hospodiovi za tento požehnaný čas!!!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |