Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

4. nedeľná škola 2021

10. október 2021
Nedeľná škola sa začala tradične modlitbou, po ktorej sme sa rozdelili do skupín. Dospeli debatovali na rôzne témy (Eucharistia, pokora, dôsledky pýchy, epitimia ...). Staršie deti, pod vedením bohoslovca Jara si pozreli príbeh o Jánovi Krstiteľovi. Po ňom nechýbali krátke kvízy, omaľovanky a úlohy. Pre malé deti bola pripravená téma: "Boh stvoril všetko múdro!" Detičky aktívne odpovedali na otázky, mali za úlohu rozoznať ovocie podľa chuti, bylinky a kvety podľa vôni a zvuky prírody podľa sluchu. Tak sa naučili, že náš Boh je dokonalý Tvorca celého sveta. Po pesničkách sa kreslilo na danú tému. Po záverečnej modlitbe sa opeť debatovalo a šantilo pri čajíku a pohostení.
SLÁVA BOHU ZA KRÁSNE PREŽITÝ ČAS!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |