Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

8. Nedeľná škola 2022

27. november 2022
Deti nacvičovali program na sv. Nikolaja a dospeli sa rozprávali na tému: život po smrti.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |