Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Antipascha 2017

27. apríl 2017

Na čo najviac sa tešia naši mládežníci?

No predsa na mládežnícku akciu Antipascha. Aj tento rok sme sa stretli v piatok večer na zábave a do tanca nám hrala hudobná skupina Oceľare. Na veselici sme sa výborne zabávali. Ráno sme sa duchovne posilnili na liturgií. Po liturgií nasledovalo malé občerstvenie. Názov tohtoročnej besedy: “Mladý človek a problém záujmu“ je trochu obšírnejší a každý si môže pod ním predstaviť viacero tém. My sme sa skôr zamerali na veľmi aktuálnu tému pre mladých ľudí a tou je manželstvo. Otcovia duchovní nám dali veľmi múdre rady ako si správne vybrať vhodného partnera. Myslíme si, že táto beseda bola veľmi poučná a každý si z nej niečo odniesol.  Veľká vďaka patrí Hospodu Bohu za tieto krásne prežité dni. 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |