Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Antipascha 2022

30. apríl 2022

V sobotu 30. apríla sa po dvoch rokoch opäť uskutočnilo mládežnícke stretnutie Antipascha. Zúčastnilo sa na ňom množstvo mladých ľudí z rôznych cirkevných obcí. Začali sme svätou liturgiou v našom košickom katedrálnom chráme, na ktorej sa nám v kázni prihovoril o. Nikifor. Po liturgii sme sa duchovne posilnení presunuli do pastoračného centra na Hlavnej ulici. Témou tohtoročného stretnutia bola Liturgia. Sme veľmi radi, že medzi nás zavítali otcovia duchovní Peter Savčák z Varadky, Miloš Nikifor Surma z Bežoviec a Miroslav Guba zo Sloviniek a spolu s miestnym otcom Vladimírom Spišákom a otcom diakonom Matúšom sa s nami podelili so svojimi skúsenosťami. Celá beseda sa niesla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Otec Peter nám vysvetlil význam a dôležitosť svätej liturgie v živote každého pravoslávneho kresťana. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o jej vývoji, symbolike, jednotlivých častiach a tradíciách v našich regiónoch, ale aj v zahraničí. Po chutnom obede nasledovala druhá časť besedy, v ktorej otcovia duchovní odpovedali na naše otázky. Ďakujeme Hospodu Bohu za tento radostný a požehnaný deň, otcom duchovným za ich ochotu a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

 

 

Fotogaléria:

https://photos.app.goo.gl/GqStRpCBTv9uW1ef6

 

 

 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |