Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Duchovné stretnutie na Inovci

27. apríl 2015

„Bez prestania sa modlite.“ (1 Sol, 5, 17) Tieto slová sv. apoštola Pavla boli nosnou témou mládežníckeho stretnutia, ktoré na prelome apríla a mája pripravilo vedenie Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Predĺžený víkend v Inovciach sme začali zľahka, vo štvrtok 30. apríla 2015,  zoznamovacím večerom. V piatok po liturgii v miestnom chráme sv. proroka Eliáša a sv. kňaza-mučeníka Maxima Sandoviča bola na programe beseda o tom, čo je motlitba a ako sa máme modliť. Pozvanie na túto besedu prijal o. Juraj Sičák z Uble a svojou prítomnosťou nás potešil aj vladyka Juraj. Keďže človek je bytosť nie len duchovná, ale aj telesná, popoludnie sme venovali prechádzke a športu. Otcovia duchovní spolu so svojimi mátuškami pre nás na piatkový podvečer a sobotňajšie dopoludnie pripravili rôzne vedomostné súťaže. Prvou z nich bola súťaž s názvom „Milujeme pravoslávie“, kde proti sebe nastúpili družstvo dievčat a družstvo chlapcov. Veľmi napínavý vedomostný boj sa nakoniec skončil remízou. Sobotňajšia súťaž niesla názov „Aktivity“ a súťažili štyri družstvá. Okrem vedomostí z náboženstva sme museli zapojiť aj fantáziu a kreativitu, aby sme svojich spoluhráčov naviedli na správnu odpoveď kresbou, pantomímou alebo nápovedou. Stretnutie sme ukončili modlitbou v sobotu popoludní. Na tomto mieste by sme sa radi poďakovali v prvom rade Hospodu Bohu za to, že nám umožnil stráviť niekoľko dní v príjemnom prostredí a ešte príjemnejšej spoločnosti. A tiež duchovným michalovsko-košickej eparchie a ich matuškám za to, že pre nás s láskou toto stretnutie pripravili.

 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |