Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Duchovný prednes 2017

29. apríl 2017
Aj tento rok sa naše mladé rodiny s deťmi zúčastnili Duchovného prednesu poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach. Kaplnka svätého Nikolaja sa 29.apríla o 9. hodine naplnila veriacimi z rôznych farnosti. Po odslúžení molebna, krátkom príhovore otca Miroslava a občerstvení sa začalo súťažiť. Deti boli naozaj šikovné a porota mala dosť ťažkú úlohu vybrať iba troch najlepších z kategórie. Výsledky súťaže nám oznámili po chutnom obede. Vládla veľmi príjemná atmosféra. Aj naše deti získali ocenenia a domov sa vracali s úsmevom na tvári. Jasminka Dobríková 1.miesto a Olivijka Chalachanová 2.miesto v kategórii poézia, Natálka Chalachanová 3.miesto v kategórii próza a Alžbetka Vasiľová s Miškom Spíšákom 3.miesta v kategórii spev. Naše najmenšie deti tiež neodišli naprázdno. Janko Spišák a Miško Vasiľ získali cenu poroty a tiež sa mohli tešiť z ocenenia. Vďaka nášmu Bohu za tento krásne prežitý deň a organizátorom tejto bohumilej akcie.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |