Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Duchovný prednes 2018

21. apríl 2018
Po roku sme opäť navštívili Pco Medzilaborce a zúčastnili sa akcie DUCHOVNÝ PREDNES POÉZIE, PRÓZY A SPEVU. Našu farnosť reprezentovali 4 súťažiaci a sme veľmi radi, že všetci z nich získali ocenenia. Túto bohumilú akciu sme začali tradične molebnom v kaplnke sv. Nikolaja, po ktorom nasledovalo občerstvenie. Po prednese nás pohostili chutným obedom a všetci sme netrpezlivo očakávali vyhodnotenie poroty. Výsledky vyhlásila predsedníčka poroty mátuška Biloruská a ceny odovzdával náš brat, a tiež prezident BPM Lukáš Polakovič. V kategórii poézia do 6 rokov sa umiestnila Olívia Chalachanová na 1. mieste a Ján Spišák na 3. mieste. V kategórii próza 7-10 rokov sa umiestnil Michal Spišák na 1.mieste a v kategórii próza 11-15 rokov sa umiestnila Natália Chalachanová na 1. mieste. Boli sme veľmi radi, že aj dievčatká Gubové, dcéry našich bývalých košických mládežníkov, získali 3. miesto v kategórii spev. Vďaka Hospodinovi Bohu za krásne prežitý deň a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto akcie. Tešíme sa opäť o rok :)
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |