Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Duchovný prednes 2016

04. jún 2016
Aj tento rok sa naše deti zúčastnili Duchovného prednesu v Medzilaborciach. Tento krásny, slnečný deň sme začali molebnom v Kaplnke svätého Nikolaja a po príjemnom privítaní a občerstvení sa začalo súťažiť. Vládla domáca atmosféra, malé deti sa zabavili v „detskom kútiku“ a rodičia sa mohli započúvať do duchovného prednesu.  Po chutnom obede nám porota oznámila výsledky súťaže. Domov sme sa vracali s úsmevom na tvári, pretože všetky naše deti získali ocenenie. Michal Spišák a Ján Spišák 1.miesta v kategórii spev, Danka Hrebeňáková 2.miesto v kategórii próza a Michal Sopko 3.miesto v kategórii próza. Veľká vďaka patrí Hospodinu Bohu za tento krásne prežitý deň a tiež organizátorom tejto bohumilej akcie. Ďakujeme!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |