Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Florbalový turnaj 2017

16. december 2017
Dňa 16.12.2017 sme sa zúčastnili „Florbalového turnaja“ v PCO Bardejov. Športovanie sme začali molebnom v Bardejovskom chráme, ktorý slúžil o. Vladimír Kocvár  a k prítomným sa prihovoril organizátor tejto akcie o. Ivo Petrovaj, ktorý nám poprial veľa športových zážitkov. Turnaj sa niesol v znamení súťaživej atmosféry. Každý túžil vyhrať. V silnej konkurencií tímov z Bardejova, Popradu, Sabinova, Spišskej Novej Vsi, Gerlachova, Varatky, Humenného a bohoslovcov z Prešova sme obsadili 1.miesto (tím Košice B) a 4.miesto (tím Košice A). Daj Boh, aby takýchto mládežníckych podujatí, kde sa máme možnosť stretnúť, spoznať a nadviazať nové priateľstvá stále pribúdalo. Veľká vďaka patrí organizátorom a tiež hráčom. Nech Hospodin Boh obdarí všetkých svojou blahodaťou.  
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |