Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Koledovanie 2019

28. december 2019

Nova radosť stala..

Slovami známej koledy sme aj tento rok potešili naše rodiny. Už niekoľko rokov sa snažíme udržiavať tradíciu koledovania a takýmto spôsobom spríjemniť sviatky Christovho narodenia. V každej rodine zaspievame koledy a porozprávame sa hostiteľmi pri chutnom pohostení, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať.

 

Foto: https://photos.app.goo.gl/wh4brz2tvk1AnMfg7

 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |