Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 06/2019

01. december 2019
Zatiaľ čo rodičia počúvali katechézu na tému Anjeli a démoni, ich deti sa usilovne pripravovali na program v česť sviatku sv. Nikolaja.
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |