Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 10

11. február 2018
Dnes sa naše deti mali možnosť dozvedieť, prečo sa treba modliť. Čo je to vlastne modlitba. Otec Matúš prednášal starším deťom o hriechu a brat Lukáš ukončil hodinu ukážkou cirkevných predmetov. Téma "Nedeľnej školy" pre malé deti bola: ĎAKUJME BOHU ZA VŠETKO! Okrem skladania puzzle, kreslenia a spievania sa deťom najviac páčilo hľadanie skrytého darčeka pre Stvoriteľa. Napokon ho naše šikovné detičky objavili a spomedzi mnohých darov vybrali Bohu najmilší, a to MODLITBU. Nakoniec sme Bohu nakreslili ďakovný list, každý podľa vlastného uváženia. Sláva Tebí Bóže náš, sláva Tebí!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |