Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 11

11. marec 2018
Dnešná "Nedeľná škola" pripadla na KRESTOPOKLONNÚ NEDEĽU. Staršie deti sa dozvedeli aké existujú typy krížov a formou osemsmerovky si zopakovali predošlé učiva. Pre menšie deti bola pripravená téma:" Pán je môj Pastier, nič mi nechýba."  Pomocou zaujímavých obrázkov nám detičky porozprávali, ako nás Boh chráni. Zábavnou formou sme si zopakovali všetko, čo sme sa doteraz naučili. Za každú správnu odpoveď získali ovečku, ktorú si pripli k ikone. Potom sme si pochutnali na koláčikoch od tety Lenky a každému sa ušlo malé prekvapenie, ktoré si deti vyžrebovali =) Sláva nášmu milostivému Bohu!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |