Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 1/2018

14. október 2018

Sláva Bohu aj tento rok sme začali našu "Nedeľnú školu". Tri skupínky detí si zobrali na starosti naši mládežníci a pribudla nám aj skupinka dospelákov (katechézy pre dospelých), ktorej sa venovali naši otcovia duchovní.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie!
 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |