Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 13

15. apríl 2018
Krásny nedeľný deň ANTIPÁSCHY je za nami a s ním aj naša 13. "Nedeľná škola". Staršie detí mal na starosti otec Matúš, ktorý ich pripravoval na 1. svätú spoveď. Pre mladšie detí bola pripravená tvorivá činnosť. Najprv sme sa porozprávali o PÁSCHE a potom sme si vyrobili krabičky s paschálnym motívom pre dievčatá a stojany na farbičky pre chlapcov. Každý si svoje výrobky naplnil nálepkami paschálnych vajíčok. Mátuška Natália zahrala na gitare a vládla veľmi veselá atmosféra, keď spolu s deťmi spievali piesne. Po spoločnej modlitbe sme sa pri odchode ponúkli koláčikom od tety Lenky. Vďaka nášmu Bohu za toto príjemné stretnutie!
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |