Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 14,15

06. máj 2018

29. apríla 2018 sa naše mladé rodiny s deťmi opäť stretli v telocvični, aby si zašportovali. Vládla veľmi príjemná športová atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na ďalšie stretnutia :) !

6. mája 2018 sa uskutočnila 15. NEDEĽNÁ ŠKOLA. Tentokrát sme sa stretli v našom pravoslávnom chráme. Keďže to bola posledná NEDEĽNÁ ŠKOLA v chráme v tomto školskom roku, otec Matúš pripravoval staršie detí na 1. svätú spoveď a mátuška Natália opakovala s malými deťmi témy, ktoré sa doteraz naučili hravou formou: HĽADANÍM POKLADU :)
Deti mali za úlohu vyriešiť 10 úloh. Za každú úlohu získali jeden dielik z mapy, ktorá im nakoniec prezradila, kde je ukrytý poklad. Rozdelili sme sa do troch družstiev (červení, zelení, žltí) a začalo sa súťažiť.

Najprv spomedzi mnohých kníh mali vybrať "najmúdrejšiu knihu na svete". Potom kreslili na tabuľu vyžrebované obrázky a ostatní hádali "Čo je to?".
DSC_0239.JPGDSC_0242.JPG
Mali za úlohu nájsť v chráme 3 obálky, v ktorých boli ukryté pekné slová.        Pomocou bludiska deti zistili, ako stvoril Boh náš krásny svet.  
DSC_0241.JPGDSC_0240.JPG

Vonku v záhrade bol ukrytý najkrajší „dar pre Boha“, a tým je naša modlitba.
     Skúška odvahy čakala pre všetkých, kto sa chcel dozvedieť, za čo môžeme Bohu   ďakovať. Nakoniec sa každý odvážil vyžrebovať svoj obrázok z tajomného košíčka.

DSC_0237.JPGDSC_0247.JPG
Pán je náš Pastier a my sme jeho ..... ovečky.   Pomocou obrázkov sme sa dozvedeli, že Boh je najdokonalejší Tvorca.
DSC_0244.JPGDSC_0243.JPG

Nechýbala ani dúha, znamenie, že Boh už nikdy nezničí Zem potopou, ktorú mali deti vyrobiť.

Posledný dielik z mapy získali za krásne piesne, ktoré zaspievali.

DSC_0246.JPG

Mapa bola pripravená a poklad nájdený :)

Sláva Bohu za krásne prežité nedeľné popoludnie!


oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |