Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 2/2018

28. október 2018
Dnes sme si okrem spievania piesni aj zasúťažili. Deti sa rozdelili do 3 družstiev. Družstvo sv. Jána Milostivého, sv. Nikolaja a sv. Jána Krstiteľa. Ich úlohou bolo vyplniť 3 neľahké úlohy, pri ktorých sa deti dozvedeli veľa zaujímavosti o našom chráme. Nechýbalo pohostenie od našich mamičiek a dobrá nálada. Sláva Bohu za všetko! Tešíme sa na ďalšie stretnutie :)
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |