Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 3

22. október 2017

Na treťom stretnutí bola pre malé deti pripravená téma STVORENIE SVETA. Detičky si postupne samí nalepovali na tabuľu všetko čo Boh stvoril v priebehu šiestich dní, až sa nám spolu podarilo vytvoriť krásny obraz Božieho sveta. Staršie deti sa oboznámili s PRAVOSLÁVNYM CHRÁMOM, dozvedeli sa o tom, na aké časti sa delí náš chrám, čo je to ikonostas a rozprávali sa o predmetoch v chráme. Na konci nechýbal teplý čaj s koláčom a záverečná pieseň o stvorení. Slava Bohu za krásne stretnutie v našej "Nedeľnej škole". 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |